Yazı Detayı
06 Aralık 2017 - Çarşamba 11:06
 
ANAHATA NEDİR..?
Şirvan YÜCEL
adommedya@gmail.com
 
 

             ANAHATA NEDİR..?
 

Anahata genelde “yenilmez” anlamına gelir. Bir değer kelime anlamı da “çarpmamış” demektir. Bununla birlikte maddi evrenin ötesinden kaynaklanan, başlangıçta var olan, ilk iki ses Anahatd, bütün seslerin kaynağıdır. Bu ses Anahata Çakra merkezinden ortaya çıkar ve iki objenin birbirine çarpmasından değil, Evrensel ruhtan kaynaklanır. Yogi  Bu sesin var oluşun ebedi, doğmamış ve ölümsüz nabzı olduğunu anlar. Anahata Çakra kayıtsız şartsız sevginin merkezidir. Bu düzeyde evrensel kardeşlik ve tahammül duyguları gelişmeye başlar ve bütün varlıklar sadece var oldukları için kabul edilir ve sevilir. Anahata Çakra sayesinde birey sevgi yoluyla tam bütünleşmeye ulaşır. Bu merkez tan kapasitesinde çalıştığında insan egosunun sınırlarını aşabilir, diğer insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası tüm yaşamla kendisini bütünleştirebilir. Yakın ilişkideki sevgi ve uyum, Anahata Çakra aracılığıyla ifade edilir. Bu merkez sayesinde sevgi, yansız ve bölünmemiş ilgi sayesinde öfke, üzüntü, keder ya da umutsuzluk duyguları nötralize edilir. Başkalarına karşı tam bir sevgi, şevkat ve anlayış için Anahata Çakra merkezinin uyumlu çalışması ön şarttır. Başkalarını sevmek, affetmek ve kendini başkalarına açmak önemli özellikleridir. Başkalarını gerçekten sevebilmek için birey önce kendini sevmelidir. 
 
Sağlıklı Anahata Çakra sayesinde birey başkalarını sevmenin onların işini yapmak değil, onların gelişmesine yardım etmek olduğunu anlar. Birey başka birinin kişisel yolculuğunda verdiği yanlış kararlarla kızmamakta ya da hayal kırıklığına uğramamakta, sadece ona yardım etmektedir. Bağışlayıcı olmakta ve başkalarının nankörlüğünealdırmamaktadır. Bağışlama Anahata Çakra düzeyinde gerçekleştiğinde birey acı dolu duygulardan kurtulur. Bağışlama sayesinde birey kendini sevgiye açmakta, eski gönül yaralarını iyileştirmekte, bu yaralardan kurulmakta, bu yaralardan kaynaklanan olumsuz tavırlardan kurulmakta , kendini ve yaşamı olduğu gibi kabul etmektedir. 
 
Anahata Çakra sağlıklıysa,  birey yaşamı ve yaşamın sunduklarını sever. Bütün insanların eşit olduğunu ve yeryüzündeki varlıkların bir amacı olduğunu ve algılar. İnsan çevresinde olup biten olumsuz olaylar yüzünden dengesini ve sakinliğini kaybetmez. Bu merkez kederlerin ve sevinçlerin hissedilmesi ve hislerin derinliği ile ilgilidir. Doğru çalışan Anahata Çakra sayesinde birey kişiliğine güvenir ve mutluluğu ile kederini korkusuzca, başkalarına aldırmadan ifade eder. Anahata Çakra, alt ve üst enerji merkezleri arasındaki dönüştürücü merkezdir ya da enerji kapısıdır. Bu iki Çakra grubu arasındaki enerji dönüşümü buradan meydana gelir. Çakra aracılığıyla iletişimkurar.  
 
Sağlıklı Anahata Çakra sayesinde birey sevgi dolu bir mizah duygusuna sahip olur. Bu merkez alt enerjilerden gelen ağır fiziksel, duygusal ve koruyucu bilgileri mizah anlayışı ile hafifletir. Altmerkezler hayatta kalma savaşı içinde bulundukları için bir gerginlik ortamı yaratır. 
Anahata Çakra olayları kuşbakışı konumundan değerlendirerek bu gerginliği yumuşatır ve bedendeki stresi azaltır. 
Anahata Çakra aracılığıyla doğadaki uyum ve güzellik algılanmaktadır. Anahata Çakra merkezinin uyanmasıyla birey şiir yazmaya, resim yapmaya, şarkı söylemeye başlayabilir. Dokunma duyusu gelişir ve kişi başkalarının hislerine duyarlı olur. Şifa verme gücü Anahata Çakra merkezinden kaynaklanır.  
 
Anahata Çakra büyük bir dönüştürme ve yenileme potansiyeli taşır. Bu merkezin enerjisi aracılığıyla birey sağlıksız organlarına sevgi dolu ilgi vererek bu organları iyileştirir. Kişiliğinin tüm yönlerini severek ve tamamen kabullenerek, olumlu yönde değişmekte ve iyileşmektedir.
Bilinç Anahata Çakra düzeyine vardığında birey kaderin gerçek olduğunu, ama eylemlerin kaderin ötesine geçebileceğini anlar. Bu, bir nesnenin gökyüzüne fırlatılmasına benzetilmektedir. Eğer fırlatma gücü fazla değilse ve nesne yeterince yükselerek yerçekimi alanının dışınaçıkmışsa, dünyanın yerçekiminden kurtulmak için roket çok büyük bir hızla fırlatılır. Buna benzer, bilinç iradeyi tetikler. İrade titreşimi hızlanarak özgür iradesini kullanarak kişi önceki yaşamlarda birikmiş gizli etki ve eğilimlerin tesirinden kurtulur. Orijinal Yoga Sistemi sayesinde  Anahata Çakra fonksiyonları geliştiğinde birey duygularını ve isteklerini kontrol altına alır. Birey benliğinin efendisi olur, bilgelik ve içsel güç gelişir. Hisler kontrol edildiği için birey dış engeller ile karşılaşmaz, çevresel koşulları ve sınırları aşar. Onun yaşamı başkaları için ilham kaynağı olur. İnsanlar onunla temasa geçince huzur ve rahatlık bulur. 
 
Birey kendini evrenle uyumlu, güvende ve rahat hisseder. Birey doğal bir sıcaklık, samimiyet ve mutluluk yaşar. Bu da çevredeki insanların kalplerini açar, güven verir ve neşe yaratır. Şevket ve yardım etme isteği kendiliğinden doğar. Vermenin mutluluğuyla sadece sevgi adına sever ve karşılığında hiçbir şey beklemez. Duyguları şüphelerden, çelişkilerden, belirsizlikten ve iç çalkantılardan özgürdür.
Birey kendisini başkalarını sevme fırsatı vermezse, başkalarına güvenmezse ve ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde sevgi verirse, Anahata Çakra tıkanmaya başlar. Anahata Çakra tıkandığında birey soğuk, kayıtsız ve sevgisiz olur, ne sevgi verebilir nede sevgi alabilir. 
Anahata Çakra uyumsuz çalıştığında birey verdiği sevginin karşılığında her zaman  takdir, sevgi ve destek bekler. Bu beklentiler gerçekleşmediğinde birey hayal kırıklığı yaşar. Birey başkalarına sunduğu sevgiyi kabul etme ve karşılık verme yeteneğinden yoksundur. Şefkat ve sevgi ifadeleri bireyi rahatsız eder. 
 
Bu merkez yetersiz çalıştığında birey başkalarının sevgisine gereğinden fazla bağlanır, duyarlı ve kırılgan olur. Kırıldığında kendi kabuğuna çekilir, üzgün ve kederli olur. Sevgisini vermek ister ama bunu yapmanın  yolunu bulamaz. Kendini başkalarına açmakta ve böylece gerçek ilişki kurmaktan yoksun kalır. 
 
Anahata Çakra dürüstlük niteliğiyle ilgilidir. Birey dürüst olursa gerçekleri söylerse merkez sağlıklı olur. Yalan söylendiğinde ve sorgulamadan doğru olmayan şeyler kabul edildiğinde bile Anahata Çakra tıkanır. 
 
Anahata Çakra merkezini uyandırmak için zihin hazır kılınmalıdır. Birey son derece iyimser ve pozitif olmalıdır. Dünya çatışmalar, anlaşmazlıklar, zıtlıklar ve kinle dolu olmasına rağmen birey huzur içinde olmalıdır. Hiçbir durum hakkında olumsuz düşüncelere dalmamalıdır. Hatta bir katil, kumarbaz yada zampara ile yüzleştiğinde, birey onun cehalet çengelinde kaybolmuş bir ruh olduğunu unutmamalıdır. Her durum iyidir ve gelecek parlaktır. Tüm koşullarda tutum bu olmalıdır. Fakirlik, acı, hastalık, çatışma, boşanma, duygusal bunalım ve anlaşmazlık gibi durumların hepsi deneyimlerin bir parçasıdır ve umutsuzluğa kapılmadan kabullenilmelidir. Birey hiçbir zaman evrensel bütünün bir parçası olduğunu ve herkesin bu bütünün bir parçası olduğunu ve bütünün herhangi bir parçasının inkar edilmesinin kendini inkar etmek ve bütünden kopmak anlamına geldiğini unutmamalıdır. Bu evrensel tutum geliştirilirse Anahata Çakra uyanmaya başlar. 
 
Anahata Çakra merkezinin uyanmasına en büyük ender EGODUR. EGO yalnızca Spiritüel yolda değil, aile ve Sosyal yaşamda da uyum ve istendiği engelleyen unsurdur. Ego hiçbir zaman zihinsel çabalarlar aracılığıyla denetim altına alınamaz. Ego yalnızca sevginin gücüyle kontrol altına alınabilir. Sevgi yüksek düzeylere ulaşınca egonun olumsuz etkileri azalır. Güneşin karanlığı alt ettiği gibi, sevgi de maddi benliği yener. Anahata Çakra merkezinin uyanması hem spiritüel gelişimi sağlar hem de aile ve Sosyal hayatta uyum ve birliği destekler. Anahata Çakra hem insanı sevginin hem de spiritüel sevginin bulunduğu yerdir. İnsanı sevgi ve spiritüel sevgi direkt ruhtan kaynaklanır. İnsanı sevgi ise spiritüel sevgini  yansımasıdır. Spiritüel sevgi niteliğini kazanmaya başlar. Spiritüel sevgi bencilliğin tam zıddıdır ve maddi sevinçten faklı olan spiritüel sevinçle ilgilidir. “Neden mutlu değilim? Sorusu bu düzeyde sorulur ve sevginin verdiği mutluluk burada yaşanır. Bu enerji merkezi aracılığıyla Evrensel Bilinç ile spiritüel sevgi bağ kurulur. Bu spiritüel bağlantı sayesinde kişisel ilişkilerden beklentiler değişir. İlişkiler maddi ve duygusal güvene değil, saygı ve onura dayanır. 
 
Bu enerji merkezi aktif olduğunda insan korkusuz, güçlü ve cömert olur. İnsan kendine daha çok güvenir, kendi hatalarını düzeltebilecek kabiliyetlerine daha çok inanç duyar, diğer insanları daha çok sevmeye başlar, çünkü kalbindeki ruhun onunkiyle aynı olduğunu anlar. Anahata Çakra sessizliğin bulunduğu yerdir. Sessizlik spiritüel benliğe ulaşmak için bir araçtır. Zihin sessizliğe  daldığında bireysel güç ortaya çıkar. Bu güç sayesinde Evrensel Bilinç’ e ulaşılır. Zihin sessiz olduğunda Evrensel Bilinç’ ın yanıtları duyulur. Anahata Çakra düzeyinde birey içine döner ve iç dünyasını keşfeder. Bu düzeyde kendini bilme ve iç dünyayı öğrenme süreci başlar. Evrim yolunda ilerlemek için bu merkez daima aktif ve sağlıklı olmalıdır. 

 
KAYNAK: BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF ÇAKRA ENERJİ MERKEZLERİ BİLİMİ KİTABİ.
 
Etiketler: ANAHATA, NEDİR..?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Mayıs 2020
Ahlak ve Ego..!
19 Mayıs 2020
 Nefret Kabullenişi.!
13 Mayıs 2020
Gerçek Cömertlik Nedir?
09 Mayıs 2020
Gerçek Duyarlilik Nedir?
30 Nisan 2020
Samimiyet Kaybı Nedir?
28 Nisan 2020
        Dikkatin Önemi
15 Nisan 2020
Corona Virüsüne Karşı Yapılan Etkinlik
09 Nisan 2020
Tercihsizlik Nedir?
02 Nisan 2020
Şüphe Nedir?
02 Nisan 2020
Aşka Doğru İlerlemek
25 Mart 2020
Sorumluluk Nedir?
11 Mart 2020
Değişim Uzmanlığı Eğitimi Başlıyor
07 Mart 2020
Gerçek Bağımsızlık Nedir?
26 Şubat 2020
Öfke Dönüşür Mü?
13 Şubat 2020
Kabulleniş ve Vazgeçiş
05 Şubat 2020
Nankörlük Nedir?
31 Ocak 2020
Kıskançlık Nasıl Dönüşür?
21 Ocak 2020
Erkek Psikolojisi
16 Ocak 2020
Bırakmak
09 Ocak 2020
Gerçek Tatminlik Nedir?
21 Aralık 2019
Farkında Olmak Ne Kadar Önemli
08 Aralık 2019
Değişimin Gerçekleşmesi İçin Ne Yapmalı?
29 Kasım 2019
Sessizlik..!
27 Kasım 2019
Küresel Sorunu Çözmek İçin Ne Yapmalı!
07 Kasım 2019
 Gerçek Mutluluk Nedir?
23 Ekim 2019
Gerçek Olgunluk Nedir?
02 Ekim 2019
Aşk Farkındalığı..!
20 Eylül 2019
Kadın Psikolojisi
11 Eylül 2019
Gerçek Sadakat Nedir?
21 Ağustos 2019
DURUŞLARIN ANLAMI VAR
02 Ağustos 2019
GÖRÜNEN ŞEYLER GERÇEK OLMAYA BİLİR!
25 Temmuz 2019
ZEKÂMIZIN AKTİF OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?
17 Temmuz 2019
ÜNLÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ?
05 Temmuz 2019
ÇEVRE İÇİN EL ELE
19 Haziran 2019
Yarışmada Önemli Bir Mesaj Verildi
13 Haziran 2019
Olgunluk Ve Şiddet
29 Mayıs 2019
Kıskançlık İle Yüzleşme
22 Mayıs 2019
Korkunun Olduğu Yerde Samimiyet Olmaz
15 Mayıs 2019
Gerçek İle Dans..!
08 Mayıs 2019
DEĞİŞİM İÇİN BİLİM VE SANAT
02 Mayıs 2019
Herkesle Paylaşılası Bilgiler
17 Nisan 2019
Hainliğin Kökünü Kurutacak Kitap Çıktı!
03 Nisan 2019
Odaklanma Ve Hafıza
20 Mart 2019
Aşk Gizemini Yaşamak İçin İpuçları
14 Mart 2019
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
06 Mart 2019
Sanat Senin İçinde
27 Şubat 2019
Yaşama Sanatı
20 Şubat 2019
Başarılı Olmak İçin Olumlu Düşünmek Yeterli Mi?
11 Şubat 2019
Dünyanın Bütün Acılarını Dindirecek Kitap!
31 Ocak 2019
AŞKI SÜRDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYMALISIN
23 Ocak 2019
Uluslararası Değişim Federasyonu İle Unesco İşbirliği Nasıl İlerliyor?
16 Ocak 2019
Tüm Dünyada Şiddeti Durduracak Kitap!
10 Ocak 2019
MUTLU OLMAK BU KADAR KOLAY
03 Ocak 2019
Tepkilerden Özgürleşmek..!
28 Aralık 2018
AŞKKAR OLUN
11 Aralık 2018
AŞKA YALNIZLIKTA YAKIŞIR
30 Kasım 2018
İNSAN BİRLİĞİ
19 Kasım 2018
ÇİFTE KİTAP ÇİFTE İMZA GÜNÜ
31 Ekim 2018
İNSAN SANATI
26 Ekim 2018
Değişim Evrimsel midir?
17 Ekim 2018
İnsan Trajedisi Nedir..!
15 Ekim 2018
Affetmek Önce Kendinden Başlar..!
04 Ekim 2018
İlişkilerde Çivi Çiviyi Söker Mantığının Acı Verici Yanı..!
26 Eylül 2018
Yedi Aşamada Acıdan Kurtul!
21 Eylül 2018
Acının Tarafsız Gözlemcisi Olmak..!
20 Eylül 2018
Geçmişi Sindirmek ve Acıdan Özürleşmek..!
11 Eylül 2018
ACININ ÖNLENİŞİ..!
07 Eylül 2018
Hakkettiğimizi Yaşıyoruz!
17 Ağustos 2018
HAYAT YALNIZLIKTAN İBARET Mİ ?
05 Temmuz 2018
Depresyondan Özgürleşme..!
23 Haziran 2018
Değişim Nefesle Başlar
18 Haziran 2018
66. Merkezini Denizli’de Açtı!
28 Mayıs 2018
Evrimsel Değişim
18 Mayıs 2018
Kimse Sizi Sevmek Zorunda Değil..!
01 Mayıs 2018
Tekamül Keşfi..!
17 Nisan 2018
Değişim Zenginliği Nedir..?
13 Nisan 2018
Aşka Doğru İlerleme..!
03 Nisan 2018
Sır Nedir ve Nasıl Algılanır..?
28 Mart 2018
ZEKA, ZİHİN VE SEZGİ...
20 Mart 2018
SEZGİ VE MUHAKEME
15 Mart 2018
GÜZEL NEDİR..?
07 Mart 2018
YAŞAM DANSI..!
01 Mart 2018
Özgürlüğün Boyutları..!
21 Şubat 2018
Özgürlüğün Boyutları,,!
16 Şubat 2018
Değişim Zenginliği..!
08 Şubat 2018
Yaratıcılık ve Bütünlük..!
01 Şubat 2018
Kişisel Güç..!
26 Ocak 2018
Yaşam Derinliği..!
19 Ocak 2018
Hayat Her An Değişiyor..!
18 Ocak 2018
Varoluşa Teslimiyet Korkusuzluk Gerektirir..!
14 Ocak 2018
TEKÂMÜL AMACI..?
05 Ocak 2018
Aşk Yöntemi..!
14 Aralık 2017
YAŞAM VE SORUMLULUK..!
24 Kasım 2017
SU AKAR SANATI BULUR...
16 Kasım 2017
DEPRESYONU YOGAYLA AŞIN...
23 Ekim 2017
GİZEMLERİN GİZEMİ; AŞK GİZEMİ
18 Ekim 2017
ALGILAMA SANATI
09 Ekim 2017
Sanat Çerçevesiz Bakmaktır
02 Ekim 2017
Hayatı Keşfetme Sanatı
28 Eylül 2017
DESTAN GİBİ YAŞAMAK...
Haber Yazılımı