Yazı Detayı
16 Eylül 2017 - Cumartesi 19:38
 
Heç Elden Özgeye Gardaş Olar Mı?
Ulaş Salih Özdemir
adommedya@gmail.com
 
 
Günümüzde Türk Dünyası siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan etkileyebilecek daha uygun bir duruma gelmiştir. Sovyetlerin çöküşü ile ortaya çıkan daha beş bağımsız Türk devletinin Türkiye gibi dünya güçlerinden biri olan devletin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin yanında yer alabilmesi yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. 
 
Bir zamanlar büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün öngördüğü gibi kırmızı Sovyet-Rus imparatorluğu çökünce ortaya çıkan yeni bağımsız Türk devletleri kendileri ile bir dizin sorun da getirdi. 
Türkiye'nin uzun süre tek bağımsız Türk devleti olma açısından üzerine düşen vazife yine de bağımsızlığını kazanacak yeni Türk devletlerine sahip çıkmaktı. Tabii, Türkiye`nin bu işin üstesinden tam olarak geldiğini söyleyemeyiz, ama hem de onun yeni bağımsız devletlerimizi unuttuğu da söylenemez. Elbette ki, Türkiye`nin yapacağı, yapması gereken işler vardır. Ama aynı zamanda bizim de, yani bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk devletlerinin de üzerinde birlik ve beraberliğimiz için yapılması gereken vazifeler vardır. Günümüzde öyle bir aşamaya gelmiş durumdayız ki, Türk Dünyası`nın birlik olması zorunluluk haline gelmiştir.
YEDİ DEVLET BİR MİLLET OLMANIN BELKİDE TAM SIRASI
DÜNYA YÜZÜNDE YAŞAYAN Türk Devleti’nin sayısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de dâhil ettiğimiz takdirde yediyi bulmakta. Tabi ki bu yedi devletin kendi içinde farklı iç ve dış dinamiklerinin olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Ancak biz Türkiye olarak bu dinamikleri ele alıp öncü rol oynayarak bu dağınık Türk Devletlerini bir araya getirmesi gerekmektedir. Bu olgunu saf, romantik bir fantezinin ötesine geçirilip, realize edilmeli bu yedi millet bir devleti harekete geçirecek argümanlar üretebilmelidir.
Tabi ki bunun temel ve vazgeçilmez şartı Türkiye’nin güçlü bir istikrar ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasıdır. Ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye’nin Türk Devletlerine biçebileceği bir rol olmasa gerektir.
ÖNÜMÜZDE DURAN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ŞU BAŞLIKLAR ALTINDA TOPYABİLİRİZ
1. TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ OLMAMASI: Birçok dernek ve vakfın çalışmalarıyla ortak tarih, dil, din ve kültür anlamında bir “Türk Dünyası”ndan bahsetsek de bu kavramın en büyük eksikliği ve gereksinimi; sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik alanlarda ortak karar alabilen teşkilatlı bir kuruluştur.
2. ÇÖZÜMLER NOKTASINDA ÜST KİMLİĞİN KULLANILAMAMASI: Irki temellerden ziyade birleştirici unsurun dini ögeler noktasında tutulması birleştirici mekanizmaları dini ritüellere nokta-i istinadı yapılması.
3. KİMLİK VE BİRLİK SORUNU: Bugün her biri birer kanayan yaramız olan Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya’daki kardeşlerimiz gün geçtikçe Türk Dünyasından, bilhassa Türk Dünyasının lideri görünümündeki Türkiye’den ümidini kesmiş ve dolayısıyla öz benliklerinden uzaklaşmış vaziyetteler. Yeniden Türkiye’nin geçmişte yapmış olduğu hatalardan rücu edip, yeniden gerçekleştirilebilecek hedeflere ulaşılacak bir politika izlenmelidir.
4. ENFORMASYON ve DEĞER KAYGISI: Türk dünyasının şimdilerde ortak noktası Türk olmaktan ileri gitmemektedir. Her Türk devleti ilk sorununda ve yararı olacak konuda birbirine danışmıyor. Bunun nedeni iletişimsizliktir. Yıllarca Türkoloji konferanslarında kelimelerin anlamları arasında takılıp kaldık. Örf ve adetlerimiz devletlerimiz tarafından farklılaşınca bu bizden değildir kanısı topluma işledi. Yüz hatlarımız değişti, renklerimiz değişti. Ve biz onlar Türk değil dedik ve onlar da siz Türk değilsiniz dediler. Ortak değer yargımız olan İslam’ı birbirimize sunmadık. Oysa Sovyet Rusya milyonlarca kardeşimizi vagonlarla 6 aylık sürgüne Sibirya’ya sürdüğünde, iffetli Müslüman Türk kadınları ihtiyaçlarını hayâlarından yapmadıkları için çatlayarak öldüler. Öldüler ama asimile olmadılar. Çünkü ortak değerimiz İslam’dan asla vazgeçmediler.
 
5. KISIR İDEOLOJİK ÇEKİŞME VE BEN MERKEZLİ EGO YÜKLÜ POLİTİKALAR: Maalesef ki etkili ve yetkili makamda olanlar şu yanılgı içerisindeler, ben doğruyum. Başkasının söylediği gerçekleri görmezden gelerek iletişimsiz ve kavram kargaşaları içinde boğulunuyor.
6. LİSAN: “Türklüğün vicdânı bir, dîni bir, vatanı bir; Fakat hepsi ayrılır Olmazsa lisânı bir.” Türkiye’de Türkçülük fikrinin öncülerinden olan Ziya Gökalp Bey, yaklaşık bir asır önce meselenin izahını yapmıştır. Ziya Gökalp’ın sözleri üzerine söz söylemeye gerek yok.
7. ORTAK AKIL EKSİKLİĞİ: Çözüm farklı Türk devletlerini tek hedef etrafında kilitleyecek ve örgütleyecek hükumetler üstü politikalar geliştirip bunları farklı devletlerde uygulayabilecek kıvrak zekâlı ve önsezili bilge kişilerden müteşekkil merkezi bir heyet. İslam Konferansı Örgütü gibi Birleşmiş Milletler gibi mesela Birleşmiş Türkler. Özellikle akademisyen öğrenci ve öğretmenlerin maddi olarak teşvikiyle diğer ülkeleri gezip görmesi. 
Bu sorunları uzatabiliriz. Uzman kişilerin genel olarak ortaya koyduğu bu problemler üstesinden gelinmeyecek sorunlar gibi gözükmemektedir.
Özellikle idraki yüksek ve biraz daha fedakârane politikalarla bu sorunular bertaraf edilir. Ve Ziya Gökalp’in ifade ettiği gibi: 
“Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan 
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” idealizmini gerçekleştirmek, uzak hedefler olmasa gerek.
Konumuza Ünlü Azeri Şair Şehriyar’ın yazmış olduğu destansı şiiri ile son vermek isterim.
EL- KİMİN
 
Şehriyar'ım gözüm yaşı sel kimin, 
Garip sen mi vetanında el kimin, 
Sevdan üreğimde kara yel kimin, 
Heç elden özgeye gardaşolar mı? 
Haramzadalardan yoldaş olar mı?
Gurtgurtnan dolaşır, itler it inen, 
Gurtşikarnan doyar, itler küt inen, 
Yanaşmanın goynu dolar pit inen 
Heç elden özgeye gardaşolar mı? 
Fars, Çin, Urustan yoldaş olar mı?
Oğuz Atam bizi görse neyliyer, 
Dövüner dizini helak eyliyer, 
Yeğin geyze gelir, gönü göynüyer, 
Heç elden özgeye gardaşolar mı? 
Yılandan, çiyandan yoldaş olar mı?
Bed-gümandeğilem Allah kerimdir, 
Turan hayalimdir, etim, derimdir, 
Böyyük Asya nece olsa benimdir, 
Gurt yuvalarına tilki dolar mı? 
Ayıdan, Moskof'tan yoldaş olar mı?
Şehriyar'ım, incinmeyin sözüme, 
Dost acı danışar dostun özüne 
Gahağlaram, gah vururam dizime 
Heç elden özgeye gardaşolar mı? 
Hayından, uğrudan yoldaş olar mı?
Şair Şehriyar
SELAM VE SAYGILARIMLA
 
Etiketler: Heç, Elden, Özgeye, Gardaş, Olar, Mı?,
Yorumlar
Haber Yazılımı