Yazı Detayı
24 Kasım 2019 - Pazar 16:43
 
Öğretmen Olmak..!
Reşat ÇETİN
adommedya@gmail.com
 
 

Öğretmen Olmak..!

RAHMAN VE  RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

Değerli Kardeşlerim;

Bu gün 24 Kasım Türkiye gündemiyle  "ÖĞRETMENLER GÜNÜ" tarihi boyutuna değinmeden öğretmenliği kendimce paylaşmaya çalışacağım. İnsanlık tarihiyle eş bir iş adı olduğu muhakkaktır. Semantik olarak öğreten anlamına geldiğinden aslında her anne ve baba birer öğretendir. Her peygamber öğretmendir ki Efendimiz (as)"BEN ÖĞRETMEN OLARAK GÖNDERİLDİM" buyurmaktadır. Bireyin informel eğitim sürecinde anne, baba, Akran ve toplumun rolu inkar edilmez bir gerçektir. Aydınlanma ve sanayi devriminin akabinde eğitimin formelleşmesi, öğretenin profesyolliğini zorunlu bir hale getirdi. Öğretmenliği meslek olarak ilk icra edenlerin SOFİSTLER olduğu bilinmektedir.(Bilginin ücret karşılığı öğretilmesi).

Toplumların inşası, kalkınması, mureffehliği hiç şuphesiz eğitime ve eğitimin en temel öğesi öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Bir toplumun kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki birlik,  beraberlik, huzur ve sosyal barışın sağlanmasında,   bireylerin sosyalleşme ve toplumsal hayata hazırlanması, toplumun kültür, milli ve manevi değerlerinin benimsetilmesi, özümesetilmesi, etik değerlerle aromize edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli etken hiç şüphesiz öğretmendir. Eğitimin temel amacı, bireylerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak; bireylerin toplum ve dünyadaki değişim ve gelişimlere ayak uydurabilecek hatta onlara liderlik edebilecek bir donanıma sahip kılabilmektir. Bu durum iyi bir eğitim sistemi ve nitelikli öğretmenlerle ve bu öğretmenlerin ülke geneline dengeli, etkin ve verimli olarak istihdam edilmeleri ile mümkündür.

Öğretmen, insan ve toplum mimarı, insanın kişiliğini şekillendiren sanatkâr olduğundan, bu durum öğretmen seçimi yetiştirmesi ve öğretmenlik vasıflarıyla mücehhez kılındıktan sonra istihdam edilmelisiyle mümkün hale gelebilir. Esas olan bireylerde maksimum verim elde etmek olduğu ve bireyin yaptığı işten haz duyması olduğuna göre ki öğretmenlikte adanmışlık Bila mesai esas olduğundan öğretmen adayı seçiminde; öğretmenlik istidadı olmayanlar istihdam edilmemelidir.

Bir öğretmende aranan koşulların başında LİDERLİK gelmektedir. Liderlik, yönetim ve yöneticiliğin sanat yönünü oluşturan ve daha çok doğuştan geldiğine inanılan bir fonksiyonlar bütünüdür. Liderlik, amaca ulaşmak için bireyleri güdüleme, etkileme ve hedefe yöneltme sanatıdır. Liderlik vasfı olmayan bir öğretmen kendini rüzgarın merhametine teslim eden yelkenli gibidir. Öğretmenin zeki ve analitik zekası yüksek olan öğrencilerden ve sadece öğretmen olarak istihdam edileceği ve bunun toplumda en saygın, en itibar gören statü olduğu realitesiyle yapılmalıdır.

Öğretmen öğretmenliğini icra ederken hiç bir ikbal kaygısı, korku ve endişe duymamalıdır. Özlük haklarının yanısıra mesleki gelişim ve yeni bilgilerin ediniminde her türlü desteği koşulsuz edinebilmeli,  yurt içi ve yurt dışı mesleki toplantılara katılmasına bir engel olmamalıdır. Öğretmenin kişisel özelliklerinin yanı  sıra pedagojik, anregojik, mesleki bilgi, alan bilgisi ve genel kültür bilgisi üst düzeyde olmalı ve bunlar het zaman hizmet içi eğitim vb. Faaliyetlerle yenilenmeli ve pekiştirmelidir. Yukarıda belirttiğim üzere ideal öğretmen, doğuştan öğretmenlik vasfını taşıyanlardır.

Öğretmenliğin yüksek bir seciye ve yüksek ihtisas getektirdiğinden; herkesin yapabileceği veya ülkemizde de gördüğümüz elinde diploması olupta kendi alanında istihdam bulamayanların istihdam alanı olduğu olmamalıdır. Bu durum öğretmenin statü ve saygınlığını azaltır; öğretmenliği herkesin yapabileceği uğraş konumuna düşürür. Bu hal velinin ve öğrencinin öğretmene bakış perspektifini olumsuz etkiler.

Analitik düşüne bilen, yapıcı ve onarıcı özelliği olmayan, özgün ve özgür düşünemeyen bireylerin öğretmenlik yapması ; Bandura'nın değişiyle, model neyse ürün odur. Kendine benzeyen bireyler ve toplumlar yetiştirir. Öğretmenin tüm sorunlarının çözüldüğü, korku ve kaygılarının giderildiği, toplumun sorunlarına odaklap çözüm odaklı, toplum menfaatini kendi menfaatlerini üstünde gören, bireylerin ve toplumların dertlerine derman olmayı görev addededen,  toplumsal mukaddesata bağlı nice bireyler yetiştirmek dikeklerimle görevleri başındaki öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlar; ahirete intihal eden öğretmenlere Rabbimden rahmet ve mağfiret dilerim...

Sevgi ve saygılarımla...

Reşat Çetin

 
Etiketler: reşat çetin, öğretmen makaleleri, öğretmen ne demek,
Yorumlar
Haber Yazılımı