Yazı Detayı
24 Eylül 2019 - Salı 11:02
 
Uydurma Hadis ve Zararı!
Murat Yıldırım
adommedya@gmail.com
 
 

Uydurma Hadis ve Zararı


> Tebük savaşı sırasında Sevgili Peygamberimize sav kast edenlerin haşa cennetle müjdelenen sahabe efendilerimiz ra. olabileceğini düşünmek hele iftiralığını ispatladığı cümleleri kırpıp yazmak akla ziyan...
> Ha, biz doğrusunu yazalım, Hidayet Allahdandır:
> Soner Yalçın, gerçekte Zahiriyye Alimi olan İbn Hazımın cümlesinin aslını incelese ve bize aktarsa suizannı o an bitecekti, Aslı şöyleydi:


> “Huzeyfe’nin hadisine gelince, o “sakit”tir. Çünkü Velid b. Cumey’ yoluyla gelmektedir ki O “hâlik”tir. Bu hadisi bileni görmedik. O bazı haberler aktarırdı, onlardan birinde: Ebubekr, Ömer, Osman, Talha ve Sa’d b. Ebi Vakkas’ın (Allah onlardan razı olsun) Resulullah’ı (s.a.v.) öldürmek ve Tebük’te onu yüksekçe bir yerden atmak istediler. İşte bu yalan ve uydurmadır. Allah, onun uydurduğunu çürütmüştür ve bunun ile ilgili (bilgileri) boşa çıkarmıştır. Alemlerin Rabbine hamd olsun.”


> Yani, iftira olduğunu İbn Hazım da belirtmektedir. (Ayrıntılı bilgi için Bkz: Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, İFAV Yay., 3. Bsk., İstanbul, 2009, s. 271)
>
> Tebük seferine çıkılacağı zaman efendilerimizden Hz Ebubekir ra tüm malını, Hz Ömer ra yarısını ve Hz Osman ra 1000 deve ile 300 at bağışlamıştır.
> Dostluk ve sadakatlerinden zerre şüphe etmediğimiz sahabelerimizi (Allah onlardan razı olsun) yakınen anlayabilmek için  empati yapalım:
> Suikast yapacağı insana iki gün önce kim malını hibe eder?


> Avrupa'lı aydın 12 havarinin 5 tanesine böyle çamur atar mi?(atmasın da)
> "Biz Adam olmayız" diyen aydınlarımız bu olayı düşünmeliler.


> Şu alıntı faydalı olabilir:
> "Eshab-ı kiramın istisnasız hepsinin Cennetlik olduğu âyet ve hadislerle bildirilmiştir. İşte bir âyet-i kerime meali:
> Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah [Eshabın] hepsine de en güzel olanı [Cenneti] vaad etmiştir. [Hadid 10]
> Dört halife de fetihten önce, Allah yolunda infakta bulunmuş ve savaşmıştır. Bu âyeti inkâr edip üç halifeye zalim, kâfir gibi sözler söyleyenin kendisi kâfirdir."(Dinimizislam)
>
> Kimsenin önemsemediği bu ve diğer cevaplanmış iftiraları neden şimdi yayınladı? Bilemeyiz.
> Ancak bazı olası sonuçlarını tahmin edebiliriz?:
> 1.Dünyevi şan, şöhret artabilir.
> 2.Rafizi görüşü yayayım derken karşı his de oluşabilir...3.Büyüklerimizi karalarken dini gözden düşürme...
> 4.Ve kulakların sapık fikirlere alışması, ifsad gibi ihtimaller.
> Niyeti bunlar değilse özür dilemek de erdemdir.
>
> Kendisine bir soru:
> Hz.Ali (kv) efendimiz gibi Hayber fatihi, nice askerleri zülfikarıyla haklamış, tek kişilik ordu, sayısız faziletli ve sevilen biri, bir şeyi çok istese ele geçirmesine kim mani olabilirdi? (veya olurdu)
> Biz o yıldızları anlayamayız:  Fedakarlık, yardım o asil kahramanlara eminim şöyle büyük mutluluk vermiştir:
> "Allah'a (giden yolda) bana yardım edecekler kim?" Havârîler, biz Allah'ın (dininin) yardımcılarıyız. (Âl-i İmran,52)
Sürçü lisanımı affediniz.
>
> Derviş Yunus dünya fani
> Bizden evvel gelen hani
> İki cihanın sultanı
> Hasan ile Huseyin'dir

>
> Muhabbetle kalın.

 
Etiketler: Uydurma, Hadis, ve, Zararı!,
Yorumlar
Haber Yazılımı